Ulyder, varsellamper og andre mishagsytringer fra bilen kan få enhver lommebok til å skrike i dødsangst. For mange kan det å måtte ta bilen til verkstedet mane fram tanker om at årets sommerferie må utsettes, eller at oppussingen av kjøkkenet må flyttes enda et år. Men med litt egeninnsats behøver ikke reparasjonen eller den fryktede EU-kontrollen å bety en stor økonomisk belastning.

En økonomisk avgjørelse

At bilhold kan være dyrt har nok de fleste av oss smertelig erfart, og valg av verksted kan være med å påvirke kostnadene voldsomt i positiv og negativ forstand. Derfor er valg av verksted noe som absolutt ikke bør være tilfeldig eller basert bare på geografi og bekvemmelighet. Merkeverksteder kan være å foretrekke i noen tilfeller, men disse er som regel ganske mye dyrere enn andre autoriserte verksteder, samtidig som de ikke nødvendigvis gjør en bedre jobb.

Tid og tålmodighet kan fort være de viktigste bidragsyterne til årets privatbudsjett når bilen må inn på kontroll, service eller reparasjon. Ved å bruke erfaringene venner og bekjente måtte ha, anmeldelser og debattfora på Internett eller basert på egne, kanskje dyrekjøpte erfaringer, så kan det være store penger å spare. De aller fleste autoriserte verksteder har samme tilgang på informasjon og deler som de store merkeverkstedene så kvaliteten bør ikke være et tema.

Kompetansen kan heller ikke trekkes i tvil hos de aller fleste mindre verkstedene, da myndighetenes krav til verksteder som skal utføre reparasjoner på kjøretøy er klare og regulert av forskrifter fastsatt av Vegdirektoratet. Alle reparasjoner skal utføres med godkjent utstyr og av personale med rett kompetanse. Statens Vegvesen fører kontroll og har en løpende oversikt over godkjente verksteder som kan finnes på sidene deres.

Strenge regler og hyppige kontroller

Verkstedbransjen har de siste tiårene fått mye oppmerksomhet av negativ karakter. Mye av dette kommer av useriøse aktører som ikke tar hensyn til personale, sikkerhet og lover og regler. Mye av dette har kommet ut i lyset på grunn av økt kontrollvirksomhet fra myndighetene, med Statens Vegvesen i spissen. Som kunde kan det være fristende å bare se på pris, da noen av de useriøse og ulovlige verkstedene opererer med kunstig lave priser. Totalprisen kan fort bli veldig mye høyere om det er utført slett arbeid og alt må gjøres på nytt, eller nye skader også må utbedre grunnet feilreparasjoner.

Mange av disse kontrollene har avdekket direkte livsfarlige verksteder med personale uten noen form for kompetanse eller forutsetninger for å reparere eller kontrollere kjøretøy. Ved å benytte slike verksteder utsettes både kunden og tilfeldige mennesker som måtte møte på et livsfarlig kjøretøy for fare. Igjen kommer viktigheten av å bruke tid og krefter på å finne et trygt, kompetent og lovlig verksted.

Privatøkonomien er veldig viktig og presset for mange av oss, men det kan la seg gjøre å spille på lag med sikkerheten uten å blakke seg helt.