Bilen har på godt og vondt påvirket samfunnets utvikling i over hundre år. For en bileier kan det forenkle hverdagen veldig, men også fremtvinge tårer og tenners gnissel. Bilens praktiske egenskaper opprettholdes av periodisk vedlikehold og kontroller, og selv om det kan være tungvint og dyrt så gjør vi det uten å tvile. Det har blitt en helt naturlig del av livet og hverdagen og vi hadde knapt nok klart oss uten.

Bil må vi jo ha

Bilhold kan være en ambivalent erfaring, men med riktig innstilling og oppfølging er det liten tvil om at det å eie en bil vil berike de aller flestes liv. I dagens verden er bilen et vanlig syn, og det å eie en selv blir tatt for gitt rundt om i verden. Det er ikke så lenge siden dette var helt annerledes, og det er ikke gitt at det vil være slik vi kjenner det i nær eller fjern fremtid. Bilens utvikling har vært formidabel de siste hundre årene, og det er ingenting som tilsier at det vil stanse med det første.

Behov, ønsker, lover og reguleringer endrer seg til stadighet, og i bilens verden er det ikke annerledes. Med den situasjonen vi er i nå med et stort press på klima og miljø, blir bilens rolle i alt dette satt under lupen. Industriens svar er å øke tempoet i utviklingen av bærekraftige og mer klimavennlige kjøretøy og løsninger, og det er ikke alltid lett å holde tritt med fremskrittene og endringene som stadig kommer.

For de aller fleste er bilen hovedsakelig et praktisk fremkomstmiddel som gjør hverdagen enklere. Barn skal hentes og leveres før og etter jobb, ærender skal utføres og innkjøp skal gjøres. Det er en lettvint og enkel måte å komme seg fra A til B på, og om C og D må legges inn krangler ikke bilen på det. Entusiastene som ser på bilen som mer enn et fremkomstmiddel er også mange, og resultatene kan ofte være ekstreme og fantastiske. Om det gjelder motorkraft, design, styling eller andre kreative modifikasjoner så er det lite som står i veien for mennesker med rett kompetanse.

Om det er av rent praktiske årsaker, hobby og lek eller konkurranse så er det ikke til å legge skjul på at bilen trenger omsorg og omtanke, eller vedlikehold og reparasjoner om du vil. Å ta vare på, kontrollere og reparere en bil har blitt et veldig bredt felt av kompetanse, og som bileier er det mye å passe på for at bilholdet skal være så sikkert og økonomisk smertefritt som mulig.

Det er ingen hemmelighet at bilbransjen er en av de tøffeste bransjene å konkurrere i. Gjennom årene har utviklingen sett mye spennende og mye underlig, men det er fortsatt mange forskjellige merker å velge mellom enda. På tross av at flere kjente og kjære merkenavn blir kjøpt opp av de store konglomeratene, beholdes mange av navnene som egne merkevarer etter oppkjøp. Dette sier mye om hvor sterkt knyttet mennesker kan bli til det enkelte merket, og det har vært mang en tåre felt når bilprodusenter har bukket under for presset og avsluttet produksjonen.

Biler skaper minner og sterke følelser for mange, og de store aktørene er forsiktige med å endre for mye på en gang. Det vekket sterke reaksjoner da VW lanserte forslag om ny design på den klassiske VW Beetle (Bobla), og salget var veldig skuffende noe som medførte at produksjonen ble avsluttet langt tidligere en konsernet hadde sett for seg. Det er få andre gjenstander som står for den samme personlige statusen som bilen vi eier. Vi tar vare på den, pleier den som en venn og blir glad i deg. Bilen har kommet for å bli!